OSAOMISTUS

JOUSTAVA TAPA HANKKIA OMA ASUNTO

Osaomistajana maksat ensi vaiheessa 10 % asunnon velattomasta hinnasta ja pääset kiinni omaan kotiin. Hamina-Asuntojen tytäryhtiöinä toimivia osaomistuskohteita on tuotettu sekä pitkäaikaisella valtion korkotuella että vapaarahoitteisesti.

Osaomistusasunnoille on oleellista, että asunnon kokonaishinta sovitaan ostohetkellä eikä osaomistusaikana markkinoilla tapahtuvat hintavaihtelut vaikuta loppukauppahintaan. Osaomistusaikana asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja sopimukseen osakkeiden yhteisomistamisesta Hamina-Asunnot Oy:n kanssa.

OSAOMISTUSAIKA 1 – 20 VUOTTA

Osaomistusasunto on Haminan kaupungin takaamalla yhtiölainalla rahoitettu asunto, jossa osaomistaja ostaa osaomistuskauppaa tehdessään 10 %:n osuuden huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista. Lopun 90 % omistaa Hamina – Asunnot Oy. Valtion korkotuella rakennetuissa kohteissa on ostajalle asetettu tulorajat ja ehto, että osaomistusasunnon ostajana ei voi olla yritys.

Koska asukas on osaomistaja, on hänellä mahdollisuus enemmistöomistajan luvalla teettää kustannuksellaan huoneiston rakennusaikana huoneiston tasoa parantavia muutostöitä. Kuukausittain asukas maksaa vuokraa, jolla rahoitetaan taloyhtiön hoitomenojen lisäksi yhtiölainan hoitoa. Yhtiölainan hoidosta lasketaan jokaiselle asukkaalle oma rahoituskertymä.

OSAOMISTUSASUNNOSTA LUOPUMINEN

Jos haluat luopua asunnostasi, voit myydä vapaarahoitteisen osaomistusasunnon vapaasti sovittavalla luovutushinnalla. Korkotuetun asunnon enimmäishinta määräytyy alkuperäisestä kauppahinnasta lisättynä lainanlyhennyskertymillä ja rakennuskustannusindeksillä. Hamina-asunnot Oy sitoutuu kuitenkin lunastamaan 10 %:n omistusosuuden osakkeista takaisin yhtiöstä riippuen 4 – 6 kk:n kuluttua lunastusvaatimuksesta. Tällaisessa tapauksessa hyvitetään ainoastaan alkuperäinen 10 %:n kauppahinta.

OMAKSILUNASTUS ALKUPERÄISEEN KAUPPAHINTAAN

Asukkaalla on mahdollisuus lunastaa osakkeet kokonaan itselleen vapaarahoitteisen osaomistusasunnon kohdalla aikaisintaan 12 kk:n kuluttua ja viimeistään 12 vuoden kuluttua huoneiston valmistumisesta lukien. Korkotuella rahoitetun osaomistusasunnon osakkeet asukas lunastaa osakkeet kokonaan itselleen viimeistään korkotukiajan päätyttyä (20 vuotta). Loppukaupassa maksettava kauppasumma on alkuperäinen hinta vähennettynä rahoituskertymällä, jonka asukas on vuosien aikana maksanut yhtiölle osana vuokraansa.

Hamina-Asuntojen tytäryhtiöinä toimiviin osaomistuskohteisiin sekä yhtiön omistamiin ja isännöimiin vuokrakohteisiin voit tutustua asunnot-hakusivuilla.

Myynnissä olevista osaomistusasunnoista saat lisätietoja Hamina-Asunnoilta.