Aluekuvaukset

Täällä on kuvailtu Haminan nykyiset kaupunkitaajaman asuinalueet, jotka sijaitsevat joko kokonaan tai osittain asemakaava-alueella. Esitetyt asuinalueet eivät noudata kaikilta osin kaupunginosien rajoja, vaan jako perustuu palvelukokonaisuuksiin ja/tai alueiden liittymiseen toisiinsa muulla tavoin, kuten rakenteellisesti, ominaispiirteiltään tai sijainniltaan.

Kaikilla nykyisillä asemakaava-alueella sijaitsevilla asuinalueilla on toimivat tietoliikenneyhteydet. Asemakaava-alueille ulottuu valokuitukaapeliverkosto. Myös langattomat tietoliikenneyhteydet ovat yleisesti kotitalouksien käytössä.