Asuntohakemus

HAKEMUKSET JA HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Vuokra-asuntoihin haetaan Hamina-Asuntojen toimiston kautta osoitteella:
Hamina- Asunnot Oy, Sibeliuskatu 34, 49400 HAMINA

Puhelin 040 199 1691
Asiakaspalveluaika ma-to klo 9 – 15, pe klo 9 – 14.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY JA OHJEITA HAKIJALLE

 • Hakemusta ei käsitellä, ellei pyydettyjä liitteitä ole toimitettu
 • Hakemuksen oikeellisuus tarkistetaan asuntotoimistossa mm. osoitetiedot ja hakijaruokakunnan henkilöluottotiedot huoneenvuokrasopimusta varten; Henkilötietolaki 13 §
 • ARA- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaa säätelee arava- ja korkotukilainsäädäntö; valtion lainoittamat asunnot ovat tarkoitettu pienituloisille, vähävaraisille ja kiireellisimmässä asunnontarpeessa oleville.
 • Asukasvalinnan tekee vuokra-asunnon omistaja.
 • Olosuhteiden muuttuessa hakemus on hakijan aina korjattava muutoksia vastaavaksi, ilmoittakaa myös jos olette saanut asunnon vapailta markkinoilta
 • Hakemus on voimassa 3 kuukautta, ellei sitä ole sinä aikana uusittu, poistetaan hakemus vanhentuneena.
 • Asukasvalinnasta ilmoitetaan valitulle/valituille henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai kirjeellä

 

Asuntohakemuksen voi täyttää myös sähköisesti:

Sähköinen asuntohakemus

Viimeisille sivuille voi lisätä asuntohakemuksessa pyydetyt liitteet.

Lomake 

Voit täyttää PDF-lomakkeen ja tallentaa sen koneellesi ja lähettää meille sähköpostilla:

hamina.asunnot@hamina.fi.

Myös liitteistä voit ottaa kuvan ja lähettää sähköpostilla.

Application for housing.

 

Tästä pääset tutustumaan esitteeseemme:

 

 

ASUNTOHAKEMUS

 • Asuntohakemus tehdään sähköisesti tai asuntohakemuslomakkeelle. Muista allekirjoittaa hakemus.
 • Hakemuslomakkeita saa asuntotoimiston lisäksi kaupungintalon asiakaspalvelusta osoitteesta Puistokatu 2, 1. kerros tai voit ladata ja tulostaa sen ympäristöministeriön internet-sivuilta (ARA 100/10 Asuntohakemus; vuokra-asunto, vuokra-asunnon vaihto)(Ara10010EN) ja palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen asuntotoimistoon.
 • Asuntohakemuksen liitteeksi on toimitettava:
  • hakijaruokakunnan tulotiedot:
   • viimeisin palkkalaskelma tai palkkatodistus kaikilta hakijaruokakuntaan kuuluvilta työssäkävijöiltä
   • todistus/päätös/maksuilmoitus esim. kaikista eläkkeistä, työmarkkinatuesta, työttömyyspäivärahasta, opintotuesta tai vanhempainrahasta
   • muu selvitys tuloista esim. toimeentulotukipäätös tai yrittäjällä viimeisin tuloslaskelma ja tase.
   • tuloselvitys mahdollisista pääomatuloista
  • kaikilta yli 18-vuotiailta hakijoilta esitäytetetty veroilmoitus viimeiseltä verovuodelta sekä selvitys asunnosta/varallisuudesta (esim. kiinteistöverolippu) sekä niihin kohdistuvista veloista
  • kaikilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta opiskelutodistus ja opintotukipäätös
  • muilta kuin Suomen kansalaisilta selvitys oleskelun luonteesta; kopio passin oleskeluluvasta tai muu selvitys
  • tarvittaessa liitteet; esim. raskaustodistus, lääkärintodistus, terveystarkastajan lausunto

ASUNNONTARVE ON PERUSTELTAVA HAKEMUKSELLA

Asuntohakemuksessa tai erillisessä liitteessä kerrottava aina asunnontarpeen syy, esim.

 • määräaikainen vuokrasopimus; liitteeksi aina kopio vuokrasopimuksesta
 • vuokrasopimus irtisanottu; liitteeksi aina kopio irtisanomisilmoituksesta
 • häätö; liitteeksi aina kopio muuttouhkaan liittyvästä oikeuden päätöksestä
 • asunto asuinkelvoton; liitteeksi aina terveys- tai rakennustarkastajan lausunto
 • avioero; liitteeksi hakemus/päätös avioerosta ja ositussopimus tai muu selvitys
 • asunto myyty; liitteeksi kopio kauppakirjasta ja todistus asuntolainoista
 • ulkopaikkakuntalaisella työpaikka Haminassa; liitteeksi kopio työsopimuksesta tai muu selvitys
 • omin sanoin kohtaan ”Muut asunnontarpeeseen vaikuttavat seikat”

HAETTAVA HUONEISTO

Mikäli haetaan vain tietyn vuokratalon huoneistoa, merkitse taloyhtiön nimi ja/tai sijaintipaikka hakemukseen. Hakemukseen voi merkitä myös muita toivomuksia, joita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Huomioithan, että Hamina-Asunnot ei ilmoita kotisivuillaan vapautuvia asuntoja!

LISÄTIETOJA

Niina Hänninen, puh. 040 199 1691 / niina.hanninen@hamina.fi
asiakaspalveluaika ma-to klo 9 – 15, pe klo 9 – 14
käyntiosoite Sibeliuskatu 34