Ruotsinkylä

Palvelut

Pientaloalue, joka tukeutuu keskustan ja lähialueen palveluihin.

Liikenneyhteydet

Hyvät katu- ja kevyenliikenteen yhteydet keskustaan.

Luonto ja virkistysalueet

Kirkkojärven alueen luonto luontopolkuineen, Tarmolan liikunta- ja retkeilymaja ja sen ympäristön metsäiset valaistut latu- ja kuntoilureitit sekä läheisen Pampyölin alueen maaseutumaisemat tarjoavat hyvät ulkoilu mahdollisuudet.

Työpaikka-alueet

Pampyölin kasarmialue.

Muut erityishuomiot

Viihtyisä asuinalue, suuret pihat ja puutarhat. Ruotsinkylä on saanut alkunsa sotien jälkeen ruotsalaisten lahjoittamista noin 30 tyyppitalosta. Alueelle laadittiin palstoitussuunnitelma Karjalan siirtolaisille.