Yhtiö

 

HAMINA-ASUNNOT OY YHTIÖNÄ

Hamina-Asuntojen suorassa omistuksessa on 38 vuokrakohdetta, joiden asuntomäärä on yhteensä 770 asuntoa. Vuokra-asuntojen lisäksi yhtiö omistaa osaomistusasuntoja kuudessa eri asunto-osakeyhtiössä. Vuokra- ja osaomistuskohteemme sijoittuvat eri puolille Haminan kaupunkia.

Hamina-Asuntojen osakkuusyhtiöitä ovat Asunto Oy Haminan Merituuli, Asunto Oy Haminan Ruissalonrinne , ja Asunto Oy Vehkalahden Tompurinlehto. Kaikki asunto-osakeyhtiöt ovat osaomistuskohteita.

Vuonna 2020 Hamina-Asunnot -konsernin liikevaihto oli 5.5 M€ ja Hamina-Asuntojen liikevaihto 5.4.M€. Konsernin taseen loppusumma oli 43.9 M€ ja Hamina-Asuntojen taseen loppusumma 41.8 M€.

Hamina-Asuntojen hallitus koostuu 5-8 jäsenestä, joista kaksi on asukasjäsentä.

TOIMIALA

Yhtiön toimialana on itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta omistaa, hankkia ja rakennuttaa vuokra- ja osaomistusasuntoja sekä vuokrata ja tarjota niitä käytettäväksi osaomistusasuntoina tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Yhtiö voi myös harjoittaa ja tuottaa kiinteistönhoito- ja ylläpitopalveluja sekä isännöinti- ja hallintopalveluja.

TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on tarjota viihtyisää, turvallista ja yhteisöllistä asumista kohtuuhinnalla.

VISIO

Yhtiömme visiona on olla kaikkien ikäryhmien arvostettu asumispalveluiden tuottaja.

VUOKRA-ASUNNOT

Vuokrakohteet muodostuvat 33 ARA- ja neljästä vapaarahoitteisesta kohteesta. Valtion tukemissa ARA- ja korkotuki rajoitetuissa asunnoissa noudatetaan valtioneuvoston asunnontarve-, tulo ja varallisuussäännöksiä.

Vuokrakohteemme tarjoavat viihtyisää asumista erikokoisille kotitalouksille. Myös sijainnin puitteissa tarjoamme monia vaihtoehtoja. Kohteitamme sijaitsee niin keskustassa ja keskustan tuntumassa kuin idyllisessä maalaisympäristössä.

OSAOMISTUS KOHTEET

Hamina-Asunnot Oy:llä on osaomistusasuntoja kuudessa asunto-osakeyhtiössä. Osaomistusasunnot ovat valmistuneet vuosina 2002 – 2007 ja niitä on tuotettu sekä pitkäaikaisella valtion korkotuella että vapaarahoitteisesti. Osaomistus on joustava tapa oman kodin hankkimiseen pitkällä aikavälillä. Yhtiölainaa lyhennetään vuokraan sisältyvillä lyhennysosuuksilla ja maksetut lyhennykset pienentävät  huoneiston loppukauppahintaa. Huoneiston loppuosuuden voi lunastaa kokonaan itselleen yhtiöstä riippuen 1-2 kertaa vuodessa.