Vuokrantarkistukset 2020

Hamina-Asunnot jatkaa lähes nollalinjaa vuokrantarkistuksissa vuodelle 2020.

Hamina-Asuntojen hallitus on 3.12.2019 vahvistanut 1.3.2020 alkaen perittävät vuokrat ja käyttökorvaukset. Lähtökohtana on ollut pitää vuokrat lähes viime vuosien tasolla. Ainoastaan muutaman kohteen keskineliövuokriin on tulossa pieni tarkistus.

Haminan Vesi laskee 1.1.2020 alkaen käyttöveden hintaa. Tasauslaskutuksissa käytettävän kylmän veden hinta on täten 3,83 €/m³ (2019: 3,90 €/m³). Lämpimän veden maksu sekä vesimaksuennakot pysyvät entisen suuruisina. Samoin käyttökorvaukset säilyvät nykyisellä tasolla.